Namn: ( Ej utsatt av säkerhetsskäl)

Ålder: 10 år (5e klass)

Land: Indien

Han har det mycket svårt. Hans far är alkoholist och utsätter familjen med problem. Flera av de barn vi stödjer lever i familjer där fadern har alkoholproblem. Dessa barn lider dubbelt. Dels av fattigdom av att inte få tillräckligt med mat, men också lever de ständigt med hotet om att bli slagna eller utnyttjade. Hoppa över, ett par pizzor i månaden, så kan du hjälpa Dani med mat och det han behöver. – Tack för din insats!

BLI FADDER REDAN IDAG OCH FÅ VIDEOKLIPP FRÅN – BARN 008